מדריכי חדר כושר
מועדי קורסי חדר כושר תשע"טלפניך מוצגות 2 טבלאות:

* טבלת מסלולי מדעים * וטבלת מסלולי תורת הענף.


עליך לבחור שני מסלולים:

מסלול 1- מדעים- מסלול המדעים חייב להתחיל לפני תורת הענף.

מסלול 2- תורת הענף- המתאים למדעים- הוא כל מסלול שמתחיל במקביל או אחרי מועד פתיחת המדעים.

 

מסלולי מדעים לבחירהקורס יום שעות מועד פתיחה מועד סיום
מדעים

 מדעים 1

ג' ערב 23:15-16:30 02.10.18 12.02.19
מדעים 2 ו' בוקר 14:30-08:00 02.11.18 15.03.19
מדעים 3 ה' ערב 23:15-16:30 03.01.19 06.06.19
מדעים 4 ג' ערב 23:15-16:30 12.03.19 06.08.19
מדעים 5 ו' בוקר 14:30-08:00 03.05.19 13.09.19
מדעים 6 (מרוכז קיץ) א', ג' בוקר 15:30-08:30 23.06.19 01.09.19
מדעים 7 (מרוכז   קיץ) ב', ד' ערב 22:45-16:00 31.07.19 24.10.18

 


 מסלולי תורת הענף לבחירה


   שם המסלול  יום  מסגרת שעות  תאריך פתיחה  תאריך סיום
חדר כושר ח. כושר 1 ו' בוקר 14:30-08:00 12.10.18 29.03.19
ח. כושר 2 מרוכז (כולל מדעים) א+ג+ה בוקר 15:30-08:30 14.10.18 17.01.19
ח. כושר 3 ב' בוקר 15:30-08:30 12.11.18 06.05.19
ח. כושר 4 ג' ערב 22:15-17:00 13.11.18 11.06.19
ח. כושר 5 ד' בוקר 15:30-08:30 16.01.19 24.07.19
ח. כושר 6 מרוכז (כולל מדעים) א+ג+ה בוקר 15:30-08:30 27.01.19 16.05.19
ח. כושר 7 ו' בוקר 14:30-08:00 22.03.19 20.09.19
ח. כושר 8 מרוכז (כולל מדעים) א+ג+ה ערב 22:30-15:30 14.04.19 04.08.19
ח. כושר 9 א' בוקר 15:30-08:30 12.05.19 01.12.19
ח. כושר 10 ה' ערב 20:45-15:30 23.05.19 12.12.19
ח. כושר 11 מרוכז קיץ ב', ד' בוקר 15:30-08:30 24.06.19 16.09.19
ח. כושר 12 מרוכז קיץ א', ג' ערב 22:15-16:00 06.08.19 24.11.19

 

 

 


יום מבוא לקורס חדר כושר

>>

קורס מדריכי חדר כושר

>>

Powered by Artvision | Truppo Websites