חיפוש

בלוג

"ארגז הכלים" למנהל/ת בעסקי ספורט ופנאי בעידן הקורונה ולאחריו

"ארגז הכלים" למנהל/ת בעסקי ספורט ופנאי בעידן הקורונה ולאחריו
22 במרץ 2022 על ידיMichal

קותי לוריא יו"ר דירקטוריון קבוצת "ניהולית אחזקות והשקעות בע"מ"

ארגז הכלים הנדרש למנהלים/ות  בעסקי ספורט ופנאי  שונה מאוד מכל ארגז כלי ניהול בתחומים אחרים , הוא כורך בו ידע סמכות ואחריות ייחודית ומאתגרת. הצלחה בתפקיד זה דורשת ניסיון ניהולי רב מחד, והכשרה מעשית יישומית מאידך. מאמר זה ייתן למנהל עסקים וספורט תובנות ראשוניות הנדרשות למועמדים לכהן כמנהלים/ות בעסקי ספורט ופנאי מאת מומחה ויועץ לעסקים שונים עם התמחות בתחום הספורט והפנאי כספורטאי מקצועי לשעבר, וספורטאי חובב כיום , קותי לוריא (מוסמך במנהל עסקים , איש פיננסים וכלכלה , מומחה לניהול  ),יועץ עסקי בכיר ויו"ר דירקטוריון קבוצת "ניהולית אחזקות והשקעות בע"מ" .

מבוא


מנהלים/ות  ונושאי משרה בכירים בעסקי הספורט והפנאי  נדרשים לידע רחב ולהבנה מעמיקה לא רק בספורט, אלא גם בעולם העסקים, הכלכלה והמשפט על-מנת לקבל החלטות ולבצע יוזמות המבוססות על מיומנויות גבוהות ושיקולים מקצועיים, תוך הקפדה על טוהר מידות והימנעות מניגוד עניינים , המנהלים/ות כיום חייבים לשלוט בכלים פיננסיים ומשפטיים על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה הקשורה לעסק  ולאירועים האקטואליים בסביבה תחרותית , והתרחשויות המשפיעות על המשק הישראלי ככלל ועל שוק ההון הישראלי בפרט . על המנהלים/ות המכהנים לסגל לעצמם "ארגז כלים" מקצועי רחב לפיו יוכלו לטפל בשלל התפקידים הנדרשים מהם ובראשם יכולת ייזום, פיתוח וניהול  מוצרי ספורט חדשים יחד עם מתן שירותים ייחודיים המתאימים ללקוחותיהם , כלים מתאימים להתנהלות העסק, הכרת ההיבטים להם השפעה רבה על הצלחת העסק וריווחיותו.

מנהל/ת  בתחום עסקי ספורט ופנאי נדרש/ת לסגל לעצמו/ה כיום "ארגז כלים" כאמצעי מרכזי להצלחת תפקידו/ה הכולל את הכלים הבאים :


1. תכונות אופי נדרשות למנהל/ת בתחום עסקי הספורט והפנאי  


• בטחון עצמי, אסרטיביות, יזמות , יצירתיות , ידע, קשרים , מקצועיות , יכולת ניתוח וניהול , הבעת דעה שונה.
• הכנת שיעורי בית לפני כל ישיבת צוות / ישיבת הנהלה  .
• השקעת זמן -לימוד הענף / הסביבה העסקית / ציבורית  .
ולפתח בעקבות כך מוצרים ושירותים חדשים לעסק . יכולת לראות את "התמונה הכוללת " בתחום .

2. מה צריך/ה לדעת המנהל/ת עם תחילת כהונתו/ה


• לבדוק מהו המבנה הנכון לעסק בשוק תחרותי  – לקיים פגישות עם עובדי העסק , לקוחותיה , ספקים , מתחרים
• לנתח מהי הסביבה העסקית של העסק? –לקרוא מסמכים שונים הקשורים לנושא; דוחות כספיים שנתיים של השנים האחרונות, תשקיף, תקציב שנתי אחרון, דיווחים אחרונים שלא מופיעים בדוחות השנתיים, חומר מקצועי הקשור לתחום הספורט והפנאי בו פועל העסק, קטלוגים, בחינת אתר האינטרנט של העסק ועוד.
• במקביל יש להיפגש עם נושאי המשרה הבכירים בעסק ולאתר בעזרתם את נקודות התורפה ואת נקודות החוזק בפעילות העסק, כגון מימון, ספקים, לקוחות, מצב שוק.
• מהי חלוקת השליטה בעסק? – הכרה של מארג השליטה בעסק  בהווה ובשנים האחרונות בין השאר בעזרת פרוטוקולים קודמים של האסיפות הכלליות.
• מהי שיטת הניהול בעסק ? – חשוב להבין מהו המבנה הארגוני בעסק . להכיר את החברים הבכירים בהנהלה הפעילה ולבחון את נוהלי העבודה.
• מהי שיטת הבקרה הפנימית? – לצורך הכרת מערכת הבקרה הפנימית של העסק, חשוב להיפגש עם המבקר הפנימי ולהכיר את תכנית העבודה שלו ולקרוא דו"חות ביקורת – פנים מהשנים האחרונות.

3. תפקידי המנהל/ת עסקים וספורט

התווית מדיניות העסק – קביעת האסטרטגיה והמדיניות העסקית

מינוי עובדים מתאימים והכנת תוכנית עבודה לכל אחד מהם. .
חלק מתפקידי מנהל מחלקת ספורט הם קביעת תוכניות פעולה של העסק ודרכי מימונן הפיננסי , קביעת סדרי עדיפויות.
קביעת מסגרת האשראי שהעסק רשאי ליטול
מימוש המטרות והיעדים של תוכנית העבודה והתוכנית העסקית.

4. גיוס , הדרכה והנעת עובדים ( באופן ישיר והיברידי ) 

גיוס עובדים מתאימים לעסק – בניית מבנה ארגוני יציב , הגדרת עיסוקים מקצועית – כולל סמכויות ואחריות ,בניית "תוכנית עבודה" אישית וקבוצתית .

מתן מטרות ויעדים כמותיים לכל עובד/ת בתחומי העסק – ומעקב אחר יישומם  .

הנעת עובדים למצויינות ושיא באמצעות -דוגמא אישית, מתן תיגמולים אישיים וחומריים .

התעניינות אישית בחייו הפרטיים של העובד/ת ובני משפחתם -ומתן מענה לצרכיהם הייחודים בעידן הקורנה ולאחריו.

בדיקת דו"ח הסיכונים שיפרט גם את מדיניות ההשקעה של העסק ואת השקעותיו בגופים אחרים .
• בדיקת  פירוט מנגנוני הבקרה הפנימיים שנועדו למנוע סטיות ממדיניות העסק בנושאי חשיפה לסיכוני השוק וניהולם.
• הטמעה  בעסק של תכנית מפורטת של "ביקורת סיכונים" המתאימה לאופי הפעילות של העסק: זהה/י את הסיכונים העיקריים, ואתר/י מוקדי סיכון ספציפיים.

5. ניהול השיווק והפרסום הרגיל והדיגיטלי ברשתות חברתיות  


• בדיקת  אתר האינטרנט של העסק -האם משודרג ומכיל מסרים מכירתים ודף נחיתה מיטבי  ..
• ניתוח  איכותם של דפי פרופיל בפייסבוק , טיקטוק , אינסטגראם ובלינקדין ,
• הכנת סרטוני תדמית ומכירה לעסק ופרסמו ב"יו טיוב" ובאתר האינטרנט של העסק .
• קביעת שיטת תגמול מתאימה לעובדי העסק וספקיו- גיוס "לידים" ולקוחות לעסק- תמורת תשלום
• העלאת פוסטים באופן שוטף המתארים את יכולות העסק ו"בידולו" ממתחריו.
• המצאות בקשר עם לקוחות העסק -והעלאת בקשה מ"לקוחות מרוצים" לגייס את חבריהם לעסק תמורת תגמול .

6. מעקב ובקרה על הדו"חות הכספיים


• בקשה מרואי החשבון לראות את הדו"חות הכספיים – לפחות שבועיים לפני ישיבת הנהלה .
• להיות שותף/ה להערכות לקראת כתיבת הדו"חות הכספיים והיה ער לאופן שבו נקבע "השווי ההוגן" הכנסות העסק והוצאותיו.
• להיות מודע/ת לבעיות שהתעוררו בהכנת הדו"חות הכספיים, תוך השוואת הנתונים לעסקים מתחרים.
• במיוחד להיות מודע/י לאופן שבו נקבעה ההכרה במכירות, קביעת הרווח וההכרה בחובות מסופקים.
•להתעניין ולהיות ער/ה ללקוחות לא משלמים / בעיות בגביית כספים המגיעים לעסק .

לסיכום :
לנהל עסק בתחומי הספורט והפנאי  כחברה עסקית ,ממשלתית  או עמותה הינו משימה לא פשוטה המחייבת שליטה

בשלל מיומנויות וכלים מקצועיים ! וקורס הכשרת מנהלי עסקי ספורט ב"קמפוס שיאים"  של קבוצת "ניהולית אחזקות והשקעות בע"מ "

הינו אחד הפתרונות הטובים ביותר היכולים לסייע לעבודתך כמנהל/ת  על הצד הטוב ביותר !!

חזרה לבלוג

מאמרים באותה קטגוריה

הרשם עכשיו
הרשמה לניוזלטר אנחנו שולחים מדי פעם עדכונים ומידע על קורסים חדשים, תרצו להיות מעודכנים?

      כל הזכויות שמורות © לקמפוס שיאים באונ’ תל-אביב 2018 Sogo Digital ui & ux development Sogo Digital
      נגישות