חיפוש

בלוג

חוק מכוני הכושר – פרשנות לסעיפי החוק

חוק מכוני הכושר – פרשנות לסעיפי החוק
11 ביוני 2019 על ידיMichal

במסמך זה מצוינות שאלות העולות מפעם לפעם על ידי מדריכי חדר כושר, מנהלי מועדוני כושר ועוד.

מצ"ב שאלות שכיחות (ותשובות) הקשורות רובן ככולן לחוק מכוני הכושר:

האם בבתים משותפים המצוידים בחדר כושר, גם חל חוק מכוני כושר? כלומר: האם במקרה שיש חדר כושר בבניין, חובה על ועד הבית להמציא רישוי עסקים, לדאוג למדריך חדר כושר מוסמך בכל שעות הפתיחה, לביטוח מתאים וכדומה?

תשובה: נושא הבתים המשותפים לא מופיע בחוק מכוני הכושר, אך ההיגיון מחייב שכל עוד לא גובים תשלום עבור השירות בחדר הכושר ולא שוכרים את המקום לאימונים אישיים הרי שחוק מכוני הכושר לא חל במקרה זה.

המקום משמש כחלק מרכוש הדיירים הדבר דומה לחדר כושר שהוכנס לדירתו הפרטית של הדייר, כשהנ"ל פטור מחובת רישוי עסקים ולכן נשאלת השאלה למה כן מחויב הבניין?

תשובה: בחוות דעת של היועצת המשפטית של מנהל הספורט מתברר שלמרות שנושא חדרי הכושר בבתים המשותפים לא מופיע בחוק הספורט, הוחלט לפטור מנוכחות מדריך בחדרי כושר בבנייני מגורים. מדובר בחדרי כושר שאין אליהם כניסה למי שאינו דייר הבניין וזאת בתנאי שלא תותר כניסה לקטינים להתאמן בחדר הכושר.
לפיכך, במקרה בו מעוניינים לאפשר לקטינים (גילאי 18-6) להתאמן בחדר כושר הנמצא בבניין מגורים יש להעסיק מדריך לפי הדרישות הקבועות בחוק !

האם ישנה חובת השגחה של מדריך על מספר אנשים מסוים בחדר הכושר? האם מדריך אחד יכול לבדו להשגיח על מתאמנים בחדר כושר גדול במיוחד (לדוגמה 1000 מ"ר)?

תשובה: בחוק מכוני הכושר לא מופיע נושא של מספר המתאמנים המינימאלי או המקסימאלי פר מדריך. כל זאת בהתייחס לאימון של מבוגרים ! כלומר, מדריך בודד עשוי להדריך חדר כושר גדול במיוחד לבד.
למותר לציין, שמדובר במתאמנים מבוגרים שמלאו להם 18 לפחות. לילדים ומתבגרים מגיל 18-6 ציין המחוקק את מספר המתאמנים שניתן לאמן בעת ובעונה אחת באמצעות מדריך אחד בזיקה ישירה לגיל המתאמנים.
"המספר המרבי של מתאמנים קטינים שמדריך אחד לאימון קטינים רשאי להדריך בעת ובעונה אחת יהיה:

באימון באמצעות מכשירי התנגדות ומכשירים אירוביים:

כמו כן מכון כושר לא יאפשר לקטין להתאמן באמצעות מכשיר אירובי, מכשיר התנגדות ומשקולת חופשית אלא אם כן -המכשיר נבנה, תוכנן והותאם גם לאימונם של קטינים, והוא מתאים או מותאם לממדיו של הקטין המתאמן.

האם ניתן להתאמן בחדר הכושר עם אישור רפואי לא מעודכן (לדוגמה: המתאמן הציג למועדון אישור רפואי מלפני שנה)?

תשובה: לפי החוק "חדר כושר יקבל מתאמן קבוע רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר ואשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו למועד בקשתו של המתאמן להתקבל כמתאמן קבוע במכון הכושר".

האם חובה על המתאמן בחדר הכושר לחדש את האישור הרפואי מדי שנה?

תשובה: על פי חוק הספורט אין חובה לחדש את האישור הרפואי מדי שנה. חובת בדיקה רפואית אכן איננה מושלמת, ויכול להיווצר מצב שמתאמן הציג בדיקה רפואית לפני 20 שנה והיא תקפה, למרות שבמהלך השנים ייתכן שחלו שינויים במצבו הבריאותי. במצב הנוכחי טוב היו עושים אם היו מבטלים בכלל את חובת הבדיקה או היו מנהיגים חובת בדיקה תקופתית הנהוגה לגבי ספורטאים תחרותיים.

האם על פי החוק יש לשמור על מרחק מסוים בין מכשירים בחדר הכושר?

תשובה: על פי החוק על המכשירים להימצא במרחק סביר האחד מן השני, בהתאם לאופיו של כל מכשיר ובשים לב לשימוש בו על ידי קטינים. אין ציון של מרחק סביר על ידי המחוקק.

האם ישנה הגבלה לגיל המרבי בו ניתן להתאמן בחדר הכושר? לדוגמה, האם אדם בן 80 רשאי להתאמן בחדר הכושר?

תשובה: אין מגבלת גיל למתאמנים מבוגרים. מתאמנים בכל גיל (למעט קטינים) רשאים לפקוד את חדר הכושר ולהתאמן בו.

האם על פי החוק המכשירים בחדר הכושר צריכים לעבור מדי פרקי זמן מסוימים ביקורת תקופתית?

תשובה: על פי החוק "מכשירי ההתנגדות, המכשירים האירוביים והמשקולות החופשיות יעברו, אחת ל- 6 חודשים, בדיקה תקופתית של תקינותם". בפועל, אין כיום גוף שעל בסיס קבוע מבצע בדיקה זו.

האם מדריך הנמצא בתהליך הכשרה בקורס מדריכי חדר כושר רשאי להדריך בחדר הכושר ללא תעודת מדריך?

תשובה: רק מדריך מוסמך שעמד בהצלחה במבחנים המעשיים והעיוניים בקורס והנו בעל תעודה מתאימה מטעם בית ספר שמוכר על ידי רשויות המדינה רשאי להדריך בחדר הכושר. המחוקק לא הגדיר אחרת ולכן מדריך שאינו מוסמך לא רשאי להדריך בחדר הכושר.

האם מדריך חדר כושר רשאי להדריך בסטודיו שיעור עיצוב הנערך כנגד אביזרי עזר שונים, משקולות יד ובתרגילים הנערכים כנגד משקל הגוף?

תשובה: המחוקק לא הגדיר סוגיה זו, אך הפרשנות במקרה זה הנה לפי הגדרת המחוקק שקבע:
חדר כושר הנו מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני. מכאן ניתן להבין שכשמדובר במקום בו ישנם אביזרים ומכשירים מסוגים שונים, ההכשרה הנדרשת הנה מדריך חדר כושר. האם אימון עם כדורי כוח בסטודיו נחשב אימון בחדר כושר? על פי הגדרת החוק הקיים – כן !!
חדר הכושר בחיק הטבע כפי שאנו רואים כיום בפארקים ובחופי הרחצה אינם מוגדרים כחדרי כושר משום שהחלל שבו הם מופעלים ופועלים איננו מוגדר אבל באופן מעשי הם חדרי כושר לכל דבר ועניין, אך החוק, כאמור, לא נותן מענה מסודר למצבים המיוחדים והמשתנים במהלך השנים .

בחוק מוזכר שלא ניתן לאמן קטין מתחת לגיל 6 בחדר הכושר בכל תנאי, אך פיזיותרפיסט רשאי להראות לקטין תרגילים שונים בחדר הכושר. מה לשון החוק במקרה זה?

תשובה: לפי לשון המחוקק: " והוראה זו לא תחול על קטין העובר טיפול שיקומי עם פיזיותרפיסט, ובתנאי שאימונו במכון כושר נערך בלוויית הפיזיותרפיסט המטפל בו". כלומר, פיזיותרפיסט רשאי להראות לקטינים תרגילים מסוימים בחדר הכושר שמטרתם הנה סיוע בתהליך השיקום.

האם באימון ספינינג (אופני סטודיו) חייב המדריך להיות בעל תעודת מדריך חדר כושר?

תשובה: יצאה תקנה של מינהל הספורט המחייבת מדריכי "ספינינג" לעבור גם הכשרה של מדריך חדר כושר.

האם על כל מכשיר צריכות להופיע הוראות הפעלה על פי החוק?

תשובה: לפי חוק מכוני כושר, על כל מכשיר יופיעו הוראות הפעלה בשפות: עברית, אנגלית וערבית.
מתאמן מזדמן (אקראי) רשאי על פי החוק לבצע אימון חד פעמי וזאת בתנאי שהוא חותם על הצהרה שאין לו בעיות רפואיות והאימון הנו על אחריותו. במקרה זה המתאמן האקראי אינו צריך להצטייד באישור רפואי.

האם חתימה על בסיס קבוע על מסמך זה פוטרת את המתאמן הפוקד את מועדון הכושר מלהביא אישור רפואי?

תשובה: מתאמן אקראי/מזדמן רשאי להתאמן בחדר הכושר ללא אישור רפואי בתנאי שאינו חבר במועדון הכושר ופוקד את חדר הכושר באופן לא קבוע.

האם מדריך חדר כושר רשאי להדריך מקצועות ספורט אחרים כגון: כדורגל, כדורסל, מחול אירובי?

תשובה: על פי חוק מדריך חדר כושר רשאי להדריך בחדר הכושר, או במקומות בהם ישנם מכשירים שונים המפעילים את הגוף בתנאים של מאמץ גופני. בתחומים אחרים מדריך חדר כושר לא רשאי להדריך.

האם על מנת להדריך פילאטיס חייבים לעבור גם קורס מדריכי חדר כושר?

תשובה: פילאטיס אינו אחד מענפי הספורט התחרותי או העממי המופיעים בחוק הספורט. לפיכך, מדריך שקיבל עודה של מדריך פילאטיס בלבד על פי חוק לא יכול להדריך בחדר כושר. למותר לציין שפילאטיס לא מופיע בחוק הספורט ולכן אין חובה לעבור קורס מדריכים מסוים על מנת להדריכו.

שאלה נוספת שהמחוקק לא נתן דעתו הנה, האם לצורך הגדרת "חדר כושר" פילאטיס מכשירים איננו חדר כושר כפי שמופיע בהגדרת החוק ?
בשלב זה לא, אך….. סביר להניח שבמקרה ויקרה אסון ושיחפשו לשנות את החוק יבדקו וימצאו שפילאטיס מכשירים הינו חדר כושר לכל דבר ועניין שהגדרת שם הפעילות הוא פילאטיס.
מה ההתייחסות בחוק הספורט לענפים שלא מופיעים בו? לדוגמה: פלדנקרייז, קיק בוקס (וסוגים שונים של שיעורי סטודיו)?

תשובה: במקרה זה חשוב שהמדריך יהיה בעל תעודת מדריך מחול אירובי המוכרת על ידי רשויות המדינה (הדבר תלוי בסוג הפעילות המתבצעת).

האם מדריך חדר כושר חייב להשגיח (Spotting) בתרגילים השונים המתבצעים בחדר הכושר?

תשובה: בחוק מכוני הכושר לא מופיע סעיף המחייב את מדריך חדר הכושר להשגיח בתרגיל מסוים המתבצע באימון.

האם קטין עד גיל 18 רשאי להירשם לחדר כושר באופן עצמאי?

תשובה: קטין הנו לפי לשון החוק גילאי 18-6 ובעת רישום לחדר כושר קיימת חובת נוכחות הורה הילד או האפוטרופוס של הילד.

האם ישנה הגבלה מסוימת לגבי הגיל שבו ניתן להדריך? מהו הגיל המינימאלי להדרכה בחדר הכושר?

תשובה: מכיוון שלפי הנחיות של מינהל הספורט ניתן להירשם לקרוס מדריכי חדר כושר מגיל 16, הרי שההדרכה בחדר הכושר אפשרית כבר עם סיום הקורס (בין גיל 16 ל- 17).

האם תעודת מדריך חדר כושר תקפה לכל החיים?

תשובה: בישראל אין חובת חידוש או רענון תעודת מדריך בתחומי הספורט בכלל ובתחום חדר הכושר – בפרט. התעודה תקפה לכול החיים.

האם מורה לחינוך גופני או מאמן בספורט תחרותי מסוים (כגון: כדורגל, שחייה, טניס וכדומה) רשאי להדריך את הקבוצה (תלמידים או ספורטאים) בחדר הכושר גם ללא תעודת מדריך חדר כושר?

תשובה: לפי תקנה של מינהל הספורט במקרה ייחודי זה כשהמאמן או במסגרת מסודרת של אימון או חינוך והם אינם בעלי תעודת מדריך חדר כושר, הם רשאים להדריך קבוצת ילדים או ספורטאים בחדר כושר במסגרת אימון או חינוך מסודרת. אישור זה אינו מקנה את האפשרות להדריך באופן קבוע בחדר הכושר שלא באופן המצוין לעיל (לדוגמה לקיים אימונים אישיים או לעבוד בחדר הכושר מספר שעות ברציפות).

לפרטים על קורס מדריכי חדר כושר הקליקו כאן !

ד"ר ברק ירוחם ז"ל – שימש כראש קמפוס שיאים וברושים וסגן מנהל מרכז הספורט באוניברסיטת ת"א

ד"ר איתי זיו
לשעבר סגן מנהל קמפוס "שיאים" המועדון לספורט באוניברסיטת תל אביב, אס"א ת"א ע.ר. 
לשעבר מנהל תחום הקורסים למדריכי חדר כושר 
מומחה לפעילות גופנית ספורט וחדרי כושר. 
הוציא לאור את האנציקלופדיה – "עוצמות חדשות, כושר במעגל החיים" שהינו מדריך המקיף ביותר שנכתב בשפה העברית והעוסק בתחום הפעילות הגופנית וחדרי הכושר על כל היבטיהם והמיועד למתאמנים, למדריכים, לבעלי עניין ומודעות הספורט.

חזרה לבלוג

מאמרים באותה קטגוריה

הרשם עכשיו
הרשמה לניוזלטר אנחנו שולחים מדי פעם עדכונים ומידע על קורסים חדשים, תרצו להיות מעודכנים?

      כל הזכויות שמורות © לקמפוס שיאים באונ’ תל-אביב 2018 Sogo Digital ui & ux development Sogo Digital
      נגישות