חיפוש

בלוג

מאמר חקר

מאמר חקר
10 ביוני 2019 על ידיMichal

Age- and sex-associated variation in neuromuscular capacities of adolescent distance runners.

Eisenmann JC, Malina RM. J Sports Sci. 2003 Jul;21(7):551-7.

רקע

שינויים תלויי גיל ומין המתרחשים בתהליך ההתבגרות וקשורים לואריאציות בנפח / קיבולת פונקציונלים ידועים בספרות המקצועית. עם זאת השינויים ברצים צעירים לא נחקרו רבות, בייחוד בהקשר לדרישות הנוירו-מוסקולריות.
ביצועי קפיצה נמצאו קשורים באופן משמעותי עם ביצועי ריצה למרחקים בילדים ובמתבגרים ולכן, הבנת ההתפתחות של גורמים נוירו-מוסקולרים יכולה לתרום להבנת ביצועי סיבולת בקרב רצים צעירים.
נפח פונקציונלי הינו דרישה להצלחה בספורט וקיימת הנחה רווחת כי ילדים ומתבגרים המצטיינים בספורט יהיו טובים יותר גם במשימות נוירומוסקולריות שונות.
בשנים האחרונות גוברת השתתפות בנות בספורט תחרותי. נוכחות ומידת ההבדלים בביצועים המוטורים והפונקציונלים בין בנים לבנות המשתתפים באותו ענף הינם מעניינים. האם אתלטים צעירים באותו ענף ספורט מראים תבנית דומה של הבדלים בין מינים כמו באוכלוסייה הכללית של בני גילם? ייתכן כי הבדלים בין המינים הינם קטנים יותר עקב הדרישה הגבוהה של יכולות נוירומוסקולריות בבנות המשתתפות בספורט.

מטרת המחקר

בהתחשב בחוסר המידע על התפתחות דרישות נוירומוסקולריות בקרב רצים צעירים, מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק ואריאציות תלויות גיל ומין ביכולות הנוירומוסקולריות ברצים צעירים. מטרת משנה היתה להשוות את מידת ההבדלים תלויי מין באתלטים המשתתפים באותו ענף ספורט בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.

שיטת המחקר

משתתפים: רצים בגילאי 9-15 שנה אשר באופן קבוע סיימו בין חמשת המקומות הראשונים במרוצי כביש של 10 ק"מ. המדגם כלל 27 בנות ו-27 בנים. התבצע מעקב ארוך טווח של 5 שנים על 36 נבדקים מהמדגם, ומעקב של 1-3 שנים על יתר הנבדקים.

המשתנים שנבדקו: התבצעו 7 מבחנים נוירומוסקולרים. כל המבחנים התבצעו במקום סגור והנבדקים קיבלו הדרכה לפני המבחנים לגבי ביצועם.

המבחנים הנוירומוסקולרים שבוצעו:

 1. Figure 8 run – הנבדק התחיל במנח שכיבה על הגב. בהישמע האות, הנבדק התבקש לרוץ לאורך מסלול עם קונוסים במסודרים במרחק של 3, 4.6 , 6.1מטר בהתאמה בצורת הספרה 8. נמדד הזמן שלקח להשלים הקפת אחת שלמה ובמידה והנבדק נגע בקונוס הוסיפו לו 0.1 שניה לתוצאה. התוצאה הטובה מבין שני ניסיונות נלקחה לעיבוד הסטטיסטי. תוצאה טובה יותר נחשבת לתוצאה נמוכה.
 2. קפיצה למרחק מהמקום – הנבדק עמד כשבהונות רגליים על קו ההתחלה וביצע קפיצה לפנים. נמדד המרחק בין קו ההתחלה לבין נקודת הנחיתה של העקב. התוצאה הטובה מבין שני ניסיונות נלקחה לעיבוד הסטטיסטי. תוצאה גבוהה יותר נחשבת לתוצאה טובה יותר.
 3. קפיצה לגובה – נמדד המרחק בין נקודת הקפיצה לנקודה הגבוהה ביותר שהושגה בזמן קפיצה עם כפות רגליים שטוחות. התוצאה הטובה מבין שלושה ניסיונות נלקחה לעיבוד הסטטיסטי. תוצאה גבוהה יותר נחשבת לתוצאה טובה יותר.
 4. עליית מתח – אחיזת מתח בשתי ידיים עם 90 מעלות כיפוף במרפקים ואמות במנח פרונציה. המתח היה בגובה של כ-15.26 ס"מ מעל גובה הנבדק). נמדד הזמן מרגע של מנח ללא תמיכה ועד שהסנטר יגיע לגובה של המתח והישארות במנח. נלקחה מדידה אחת בלבד.
 5. Sit and reach – הנבדק ישב על הריצפה כאשר כפות רגליו במגע עם ספסל והברכיים ישרות. הנבדק התבקש להתכופף לפנם שלוש פעמים ולהחזיק בפעם הרביעית את המנח. נמדד המרחק בין נקודת ההתחלה לבין המרחק המקסימלי שהנבדק הצליח להגיע. התוצאה הטובה מבין שלושה ניסיונות נלקחה לעיבוד הסטטיסטי. תוצאה גבוהה יותר הינה טובה יותר.
 6. Quadrant jump – מרובעX4 מצויר על גבי הריצפה עם מספרים מסומנים (1-4). הנבדק התבקש לקפוץ בשתי רגליים ממרובע 1 ל-2 וכן הלאה למשך 10 שניות. הניקוד למבחן: הנבדק קיבל נקודה כל פעם שנחת עם שתי רגליו בתוך המרובע והורידו לו 0.5 נקודה במידה ודרך על הקווים המסומנים או במידה ונחת במרובע הלא נכון. תוצאה גבוהה יותר הינה תוצאה טובה יותר.
 7. Sit-up – הנבדק בשכיבה על הגב עם ברכיים כפופות וכפות רגלים על הריצפה כאשר העקבים במרחק של כ-30-45 ס"מ מהעכוז שלו וידיים שלובות על החזה. הנבדק מבצע כפיפות גוו (התרוממות מהריצפה של פלג גוף עליון) כמה שיותר פעמים במשך 60 שניות. תוצאה גבוהה יותר הינה טובה יותר.

תוצאות המחקר

תוצאות המבחנים הנוירומוסקולריים מפורטות בטבלה מס' 1.
נמצאה השפעה מובהקת של גיל במבחני: קפיצת ה- Quadrant jump, Figure 8 run, קפיצה למרחק מהמקום, קפיצה לגובה, Sit and reach, Sit-up. כלומר, ביצועי המבחנים היו טובים יותר ככל שהנבדק היה מבוגר יותר
נמצאה השפעה מובהקת של מין במבחני: Figure 8 run, קפיצה למרחק מהמקום, קפיצה לגובה, עליית מתח, Sit and reach. כלומר, תוצאות הבנים היו טובות יותר מתוצאות הבנות למעט מבחן ה-sit and reach שהינו מבחן גמישות ובו התוצאות היו טובות יותר בקרב הבנות.
נמצאה אינטרקציה מובהקת בין גיל ומין במבחני: קפיצה למרחק מהמקום וקפיצה לגובה. כלומר, תוצאות טובות יותר ניצפו בקרב בנים מבוגרים יותר.
תוצאות מבחן ה- Quadrant jump בבנות הגיע לפלטו לעומת עליה מתמדת בקרב הבנים.
לא נמצאו הבדלים בין המינים לפני גיל 14 שנה עבור מבחני: Figure 8 run, קפיצה למרחק מהמקום וקפיצה לגובה.

טבלה מס' 1: תוצאות המבחנים הנוירומוסקולרים לפי גיל ומין (ממוצע וסטיית תקן בסוגריים)

* מתאר מובהקות (P<0.05) בין מינים בתוך קבוצת הגיל.

תוצאות המחקר יחסית לאוכלוסייה הכללית:

תוצאות המחקר הנוכחי הושוו לתוצאות מחקר על ביצועים מוטורים שבוצע באוניברסיטת מישיגן.

באופן כללי קיימת תבנית עלייה תלויית גיל בתוצאות המבחנים הנוירומוסקולרים בקרב רצים צעירים בדומה לאוכלוסייה הכללית (למעט מבחן עליות מתח בבנות) כלומר,  תוצאות המבחנים השתפרו עם הגיל. עם זאת, רצים בנים צעירים הראו תוצאות נמוכות יותר בקפיצה למרחק וקפיצה לגובה (בכל הגילאים) לעומת בנות רצות שלא הראו הבדל בתוצאות יחסית לאוכלוסייה הכללית עד גיל 12 שנה ולאחר מכן הראו תוצאות נמוכות יותר (תמונה 1).

תוצאות הרצים בשני המינים היו טובות יותר יחסית לאוכלוסייה הכללית בכל הגילאים במבדקי ה- Sit and reach (תמונה מס' 2) ועליית מתח. עם זאת, בנות רצות הראו ירידה בתוצאות מבחן עליית מתח עם עלייה בגיל (מ-29 ל-19) ובנים הראו מצב של פלטו. כלומר, בגילאי הבגרות המאוחרים יותר לא קיים הבדל במבחן עליות מתח בין רצים לאוכלוסייה הכללית (תמונה מס' 3).

הפער בין תוצאות הבנים לבנות חושב והתבצעה השוואה לגבי ההבדלים בין המינים בשתי האוכלוסיות (רצים לעומת אוכלוסייה כללית). בגילאי 13-18 שנה מידת ההבדלים בין המינים בקרב רצים לגבי קפיצה למרחק וקפיצה לגובה עולה עם הגיל אולם הם קטנים יותר מאשר באוכלוסייה הכללית (תמונה מס' 4). מידת ההבדל בין המינים לגבי מבחן עליית המתח גדולה יותר בקרב רצים לעומת האוכלוסייה הכללית ובמבחן sit and reach הינה דומה לאוכלוסייה הכללית. 

סיכום

קיימים הבדלים תלויי גיל ותלויי מין בקרב רצים צעירים בביצוע מבחנים נוירומוסקולרים.
באופן כללי, הבדלים בין המינים במבחני זריזות (Figure 8 run, Quadrant jump) ובמבחנים של כוח מתפרץ (קפיצה למרחק, קפיצה לגובה) היו נמוכים לפני גיל 13 שנה בקרב רצים צעירים. אולם, עם ההתבגרות ועליית הגיל, ההבדלים בין המינים במבחנים אלו מתפתחים עקב עלייה בקרב הבנים לעומת מצב פלטו בתוצאות המבחנים בקרב הבנות.
הבדלים בין המינים בפלג גוף עליון נשארים לאורך השנים (מבחן עליית מתח המבטא כוח וגבוה יותר בבנים, ומבחן sit and reach המבטא  גמישות וגבוה יותר בבנות).


חלמת להיות מאמן ריצה ולפתוח קבוצה משלך ? זה לא חלום, לחץ לפרטים על קורס מאמני ריצות בשיאים- הקורס הוותיק והמוכר בשוק.

חזרה לבלוג

מאמרים באותה קטגוריה

הרשם עכשיו
הרשמה לניוזלטר אנחנו שולחים מדי פעם עדכונים ומידע על קורסים חדשים, תרצו להיות מעודכנים?

   כל הזכויות שמורות © לקמפוס שיאים באונ’ תל-אביב 2018 Sogo Digital ui & ux development Sogo Digital
   נגישות